Anna och Vera gifte sig efter första mötet

Alla fotografier & reportage