Hjärtstoppet gjorde att orden ”leva i nuet” fick en ny dimension

Alla fotografier & reportage