Karin fick prova på jobbet som bonde i världens fattigaste land Malawi

Alla fotografier & reportage