Sonja Aldén, Maud Bernhagen och Ann Helena Rudberg om relationen till sina mödrar

Alla fotografier & reportage