Reportage

Jag ser det som en stor tillgång att kunna kombinera mitt foto med text. Mötet med en annan människa är i mångt och mycket det livet handlar om och att kunna återge det i text för andra att ta del av ser jag som en stor förmån.

Att andra personer anförtror sig till mig, ofta i en mycket tuff tid i deras liv, gör mig ödmjuk och jag tar min uppgift att återberätta deras öde på största allvar.